Kernwaarden

Vanuit vertrouwen werken wij resultaatgericht samen met (lokale) partners aan een duurzame verbetering aan de levensomstandigheden van deze kwetsbare kinderen. Wij willen met dit project ook de mensen bewust maken van de problematiek in dit land.