Missie

De kwetsbare kinderen een kwalitatief leven bieden waar ze recht op hebben en waarmee ze een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.