VZW MAISON MAURICE

Maison Maurice wil de kwetsbare kinderen in Congo een kwalitatief leven bieden waar ze recht op hebben en waarmee ze een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.

Door integraal te werken op lokaal gebied, willen we de levensomstandigheden verbeteren door ze medische zorg, onderdak, onderwijs en bescherming te bieden.

dOELSTELLINGEN

De kwetsbare kinderen een kwalitatief leven bieden waar ze recht op hebben en waarmee ze een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.

VISIE
Door integraal te werken op lokaal gebied, willen we de levensomstandigheden verbeteren door ze medische zorg, onderdak, onderwijs en bescherming te bieden.

Congo kent sinds de Tweede wereld oorlog het dodelijkste conflict en de ergste die ooit in Afrika heeft plaatsgevonden. Tot vandaag lijdt de bevolking in het oosten nog altijd onder het geweld, verkrachtingen en afslachtingen door buitenlandse milities en gewapende rebellen . Het is één van de meeste complexe humanitaire situaties ter wereld! Juist voor de kwetsbaarste mensen is bescherming heel hard nodig, maar het wordt elke dag moeilijker om te zorgen dat humanitaire hulp bij deze mensen aankomt.

De vzw heeft niet de mentaliteit: “Wij gaan u laten zien hoe het moet”. Wij vinden de samenwerking met de lokale bevolking juist heel belangrijk en willen de cultuur respecteren. Wij geloven dat het uitwisselen van lokale expertise met ons Belgische ondernemerschap kan leiden tot een duurzame verbetering voor de toekomst van deze kwetsbare kinderen.

Vanuit vertrouwen werken wij resultaatgericht, samen met (lokale) partners aan een duurzame verbetering van deze kwetsbare kinderen. Wij willen met dit project ook de mensen bewustmaken van de problematiek.

IN SAMENWERKING MET

Projecten

Opvanghuis

De vzw heeft een terrein gekocht waarop het opvanghuis gebouwd wordt. Er is een capaciteit voorzien van 30 kinderen met 3 leefgroepen. Van 0 tot 3-, 3 tot 12 jaar en 12+.

Het is bewezen dat kinderen het best opgroeien in een gezinshuis, niet instellingen zoals weeshuizen. Een opvanghuis is een tijdelijke opvang. Een geschikt pleeggezin zoeken, en hen daarin begeleiden, is één van onze taken.

Sanitaire voorzieningen

Er zal een waterzuiveringsinstallatie geplaats worden, waar zowel de weeskinderen als de lokale bevolking gebruik van zullen maken.

Agricultuur

Het is belangrijk dat we de lokale bevolking verschillende landbouwmethodes aanleren. Dankzij de nabijheid van de rivier, zal er ook plaats zijn voor vis- als veeteelt.

Gezondheid

Er komt een vaste verpleegkundige om de gezondheid van de weeskinderen te controleren. Preventie en herkenning van gezondheidsproblemen, eenvoudige medische behandelingen en voorlichting worden aangeboden.

Jeugdcentrum

Naast het weeshuis zal er een jeugdcentrum komen waar er allerlei activiteiten zullen worden georganiseerd voor de lokale bevolking.

MET DANK AAN

hET TEAM

2 Belgische zussen

IN HET NIEUWS

WIL JE ONS STEUNEN?