Visie

Door een integraal lokaal benadering de levensomstandigheden verbeteren door ze medische zorg, onderdak, onderwijs en bescherming te bieden.