Wat doen wij

Sociale zorg

  • Opvanghuis

De vzw heeft een terrein gekocht waarop het weeshuis gebouwd wordt. Er is een capaciteit voorzien van 30 kinderen met 3 leefgroepen. Van 0 tot 3-, 3 tot 12 jaar en 12+. Het is bewezen dat kinderen het best opgroeien in een gezinshuis, niet in instellingen zoals weeshuizen. Een opvanghuis is een tijdelijke opvang. Een geschikt pleeggezin zoeken, en daarin begeleiden, dat is één van onze taken.

  • Jeugdcentrum
Naast het opvanghuis zal er een jeugdcentrum komen waar er allerlei activiteiten zullen worden georganiseerd voor de lokale bevolking.

  • Speeltuin

Er bestaat nog geen speeltuin in Kisangani, een plaats waar rust en plezier voor jong en oud samengaan.

Werkgelegenheid

Er zal een team gevormd worden voor de verschillende projecten. De geschikte personen zullen ter plaatse worden gerekruteerd in samenwerking met lokale partners.

Agricultuur

Het is belangrijk dat we de lokale bevolking verschillende landbouwmethodes aanleren. Dankzij de nabijheid van de rivier, zal er ook plaats zijn voor vis- als veeteelt.

Ecologie

Er zal een waterzuiveringsinstallatie komen voor de kinderen, maar ook de lokale bevolking zal hiervan kunnen genieten.

Ondersteuning lokale voetbalploeg CS Elikya

Dankzij KVC Westerlo kunnen wij jaarlijks kledij en voetbalmateriaal schenken aan de voetbalploeg. Ondersteuning van enkele spelers met een moeilijke achtergrond