Privacy-policy

Vanzelfsprekend respecteert vzw Maison Maurice de privacywetgeving ter zake.

Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt vzw Maison Maurice persoonlijke gegevens?

De vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst (bv. in het kader van  vrijwilligerswerk).

Welke persoonlijke gegevens verwerkt vzw Maison Maurice?

De vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.

Afhankelijk van uw verhouding met de vzw verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld worden:

Voor het inschrijven voor nieuwsbrief:

Naam/voornaam/E-mail

Voor het inschrijven van een evenement:

Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente

Voor een bericht mailen:

Naam/voornaam/e-mail

Voor het overmaken van een gift online:

Bedrag/naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente

Voor reageren op een vacature:

naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente/telnr

Voor het abonneren op Blikveld/Champ de vision

Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente

Voor het indienen van een sponsoringsdossier

o Informatie over het project: inhoud/timing/budget

o Informatie over de organisatie: naam/datum oprichting/nationaal nummer/telefoonnummer/juridisch statuut/adres maatschappelijk zetel

o Informatie over de contactpersoon van de organisatie: aanspreektitel/naam/voornaam/e-mail

o Informatie over de verantwoordelijk van het project: aanspreektitel/naam/voornaam/e-mail

Wanneer en waarom verwerkt vzw Maison Maurice persoonlijke gegevens?

De vzw verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten:

Wanneer men sponsor, partner of donateur wilt worden.

De vzw verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;

of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen);

of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren);

of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun gaven).

Hoe behandelt vzw Maison Maurice persoonlijke gegevens?

Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. gezondheidsinformatie of bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):

Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden

Wij delen uw persoonsgegevens met dienstverleners van vzw Maison Maurice voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder uw toestemming.

Hoe lang bewaart vzw Maison Maurice persoonlijke gegevens?

De vzw verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld:

Voor inschrijving van evenementen: enkel voor opvolging van het evenement zelf (en nasturen publicatie over het evenement), gedurende 2 jaar

Voor giften online: gedurende 1 jaar (tot het bezorgen van het fiscaal attest)

Voor het bestellen van publicaties: gedurende 1 jaar.

De vzw kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. uitgekeerde steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.

Bewaart vzw Maison Maurice mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

De vzw werkt voor de beveiliging van de website en alle andere servers samen met Go Web Solution, een gespecialiseerde partner in beveiliging.

Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren

Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die vzw Maison Maurice over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

Cookie-beleid

vzw Maison Maurice gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U vindt een nota over ons cookie-beleid op onze website.

Nog vragen of bedenkingen?

Mail info@vzwmaisonmaurice.be

vzw Maison Maurice gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Cookiewetgeving

vzw Maison Maurice gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal werken. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link ‘verdergaan’ aanklikt gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Cookie beleid

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookies geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe surfers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.