Meter/peter worden

Met het peter- of meterschap kan u er mee voor zorgen dat we hen een betere toekomst kunnen bieden. Door een maandelijkse bijdrage van 20 euro kan u als meter of peter het verschil maken in het leven van een kind. Met deze financiële steun kan gezorgd worden voor betere educatie, traumaverwerking, voedzaam eten, betere hygiëne, kledij, medische zorg en ontspanning.

Jaarlijks ontvangt u een tekening, foto en video zodat u kan merken welke impact uw bijdrage heeft geleverd aan de opvoeding en ontwikkeling van deze kinderen.

20,00 / maand